privacyverklaring

over persoonsgegevens

persoonsgegevens die wij verwerken

Van Ham Kunst verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer.

bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

waarom we gegevens nodig hebben

Van Ham Kunst verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: het afhandelen van uw betaling, het verzenden van onze nieuwsbrief die ook een afmeldlink bevat, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, het analyseren van het gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We zijn echter vanwege de belastingdienst verplicht om onze administratie 7 jaar te behouden. Gegevens die we niet korter mogen bewaren en niet meer gebruiken, verwijderen we.

delen met anderen

Van Ham Kunst verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

in kaart brengen websitebezoek

Wij gebruiken alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (de IP-adressen zijn geanonimiseerd). Gegevens van Google Analytics worden maximaal 50 maanden bewaard en er is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons e-mailadres. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

beveiliging

De bescherming van uw gegevens nemen wij serieus en wij treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.